Zpět

Energie – budoucnost lidstva

Na naši školu jsou zváni přednášející z VŠ opakovaně a studenti se  dnes na základě atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb, promítání filmů a diskuze seznámili s globálním pohledem na energetiku v současném světě. 

Cílem je, aby si mladí lidé uvědomili  hodnoty energie, důležitost dostatku a potřeby nových zdrojů z hlediska ekonomického i ekologického.

Interaktivních besed pro žáky základních i středních škol pod hlavičkou ČEZu  od roku 2000 absolvovalo téměř 250 000 mladých lidí, dnes  k nim přibylo ve dvou besedách  takřka  osmdesát studentů  našich třetích ročníků .

 


Vytisknout