Zpět

Kutnohorsko se chystá zlepšit kvalitu vzdělávání žáků a studentů

Kutnohorsko bylo vybráno Nadačním fondem Eduzměna jako pilotní region pro projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání. Bude se týkat čtyřicítky mateřských, základních a středních škol v regionu Kutnohorska a v následujících pěti letech získá významnou finanční podporu ze soukromých zdrojů.

Víme, že je to běh na dlouhou trať a přestože výsledky našich žáků rozhodně nepatří v celorepublikovém srovnání k nejhorším, chceme to zlepšit. Včetně faktu, že u nás průměrně 4 % žáků nezískají ani základní vzdělání a předčasně odcházejí ze školy. Uvědomujeme si, že jsme v našem úsilí narazili na určitý strop, a proto nám nabídka spolupráce s Eduzměnou dává velký smysl. Chceme, abychom u nás měli šťastné a motivované školáky a aby ze škol vycházeli mladí lidé, kteří budou v životě úspěšní, ať už se rozhodnou pro jakoukoli profesní dráhu,“ uvádí k důvodům, které vedly Kutnou Horu a okolí usilovat o realizaci projektu Eduzměny, Vít Šnajdr, místostarosta Kutné Hory.

 

Nové formy výuky - probouzet hravost a tvořivost

Uvědomujeme si, že tradiční formy výuky (přednášení s pasivním posloucháním) jsou málo efektivní a žáky taková výuka nemotivuje. Je potřebné volit metody, které studenty zaujmou a "vtáhnou je do hry". Je nutné naplnit a do života vrátit opomíjenou Komenského zásadu "škola hrou" nebo dávnou moudrost, že "žák není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodeň kterou je třeba zažehnout". Studenty je třeba zaujmout zajímavými učebními pomůckami, upoutat jejich pozornost, probudit jejich přirozenou hravost, soutěživost a radost z tvoření - poskytnout jim dostatek příležitostí k samostatné tvůrčí aktivitě i k práci v kolektivu. Totéž platí i pro žáky základních škol a dokonce i mateřských škol. K zájmu o technické obory je potřebné motivovat i rodiče - přesvědčit je, že technické a přírodovědné profese jsou pro jejich potomky dlouhodobě výhodné a perspektivní, že jejich studium se vyplatí. 

V tom spočívá prosperita naší národní ekonomiky. Technicky vzdělaná populace je věcí nás všech - je nutné provést radikální změnu ve veřejném mínění jednotlivců a v přístupu firem. Nadneseně jsem tuto aktivitu nazval, jako "národní technické obrození". V příloze uvádím jeho "manifest". Zatím jsem si netroufl jej veřejně publikovat, potřebuje ještě stylisticky "vybrousit" a získat pro něj podporu "vlivných osobností a institucí". Cítím, že ta doba právě nastává.

Ing. Ladislav Šmejkal CSc.


Vytisknout