KROUŽKY

Ve školním roce 2020-2021 otevíráme velké množství kroužků nejen pro vlastní studenty (žáky 1. - 3. ročníku SPŠ), ale i pro žáky kutnohorských základních škol.

Odborné kroužky pořádáme ve spolupráci s DDM Kutná Hora.

Termín odevzdání přihlášky: 21. 9. 2020


název a náplň práce kroužku

vedoucí

čas konání

cena

Kroužek televizní techniky VOSA

 • Práce s kamerou - filmová škola - studenti získají praktické zkušenosti
  a návyky nutné pro správné natáčení
 • Příprava podkladů pro  natáčení – vytváření scénáře
 • Nelinární střih - práce se střihovým programem Premiera
 • Práce ve studiu TV – osvětlování a zvučení
 • Příprava pořadů a videoklipů pro vysílání TV VOSA nebo vlastních

Ing. Petr Hlaváček
hlavacek@vos-kh.cz

středa
14:00-16:00

300Kč/rok
(spolupráce s DDM)

Kroužek aplikované elektroniky

 • E-tým - RC modely, vodíkem poháněné modely, elektroauta
 • D-tým - Stavba a programování dronů a všeho co lítá
 • A-tým - Arduino, Raspberry, počítače - stavba a programování
 • K-tým - Konstruktéři - elektronika, robotika, 3d tisk akustika ...

Ing. Stanislav Moravec
moravec@vos-kh.cz

středa
14:00-16:00

300Kč/rok
(spolupráce s DDM)

Kroužek elektroniky pro ZŠ

 • Seznámení s el.obvody, zhotovení plošných spojů, zapojení el.stvebnic,
  programování s Arduinem, návrh v 3D a tisk na tiskárně, 3D scanner

Pavel Kaiser
kaiser@vos-kh.cz

středa
14:00-16:00

500Kč/rok
(spolupráce s DDM)
   

 

 

 

 

   

Doučování ANJ pro žáky 1. a 2. ročníku

 • Opakování slovní zásoby, vazeb, časů, upevňování znalostí nabytých v normálních hodinách,
  rozvoj schopnosti práce s textem, konverzace na běžná témata

Mgr. Milada Čechová
cechova@vos-kh.cz

středa
14:00

3000Kč/rok

Rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností v ANJ

 • Rozvoj řečových dovedností na úrovni B1: poslech s porozuměním,
  mluvení-základní řečové situace, učebnice:Outcomes Pre-Intermediate

Mgr. Lenka Sedláčková
sedlackova@vos-kh.cz

středa
14:15-15:45

3000Kč/rok

FirstCertificate in English (FCE) - intermediate/upper-intermediate (B1 - B2)

 • Výuka a rozvoj řečové dovednosti na úroveň B2, práce s odborným textem,
  poslech s porozuměním, gramatika, výslovnost,
  učebnice: Cambridge - Grammar for First Certificate a First Certificate in English - tests,
  eseje na všeobecná i odborná témata, ústní i písemná interakce

Mgr. Milada Čechová
cechova@vos-kh.cz

úterý
14:00

3000Kč/rok

Start Deutsch A1 – příprava na jazykový certifikát NEJ

 • Rozvoj základních řečových dovedností: čtení a práce s textem,
  poslech s porozuměním, mluvení a psaní - základní komunikační situace na úrovni A1,
  rozvoj slovní zásoby, gramatika, výslovnost, pravopis

Mgr. Magdalena Šuhajová
suhajova@vos-kh.cz

úterý 15:50-17:20

3000Kč/rok

Kroužek francouzského jazyka

 • Výuka podle učebnice Francouzština pro střední školy On y va 1. (LEDA) opakování předešlé látky ( 1. - 3. lekce),
  časování pravidelných a nepravidelných sloves, zvratná slovesa, členy, rody, číslovky,
  práce s textem na úrovni A1, jednoduchá konverzace, minulý čas, stručný popis obrázku.

Mgr. Milada Čechová
cechova@vos-kh.cz

pondělí 14:00

3000Kč/rok