31. 03. od 08:50 - Beseda

Pro studenty 4. ročníků je v posluchárně školy připravena beseda se zástupcem Úřadu práce v Kutné Hoře

31. 03. od 08:00 - Ukliďme Česko

žáci prvních ročníků se zapojí do celostátní akce pro zlepšení životního prostředí. Organizace PhDr. Justová

31. 03. od 10:50 - Prezentace Policie ČR

Určeno studentům čtvrtých ročníků v U17

03. 04. od 14:15 - Moderní prostředí ShairPoint

Pro první skupinu pedagogů seznámení s novou koncepcí školního intranetu provede v učebně U17 ing. Procházka., Začátek v 14:15

04. 04. od 10:50 - Teambuilding

pro přihlášené pedagogy

05. 04. - Ředitelské volno

studentům všech ročníků je uděleno ředitelské volno

05. 04. - Teambuilding

Pro přihlášené učitele

05. 04. od 08:30 - Moderní prostředí ShairPoint

Pro druhou skupinu pedagogů seznámení s novou koncepcí školního intranetu provede v učebně U02 ing. Procházka., Začátek v 8:30

06. 04. - Teambuilding

Pro přihlášené učitele

06. 04. - Velkonoční prázdniny

07. 04. - Velikonoční pátek

svátek

10. 04. - Velikonoční pondělí

svátek

12. 04. od 15:30 - Schůzka výboru SPKHP

12. 04. od 14:00 - Pedagogická rada

pro 1.-3. ročníky za třetí čtvrtletí

12. 04. od 16:00 - Konzultace pro rodiče

od 16.00 do 16.15 v kmenových učebnách od 16.20 v jednotlivých kabinech s vyučujícími

13. 04. - Exkurze

Třída E2B se podívá do firmy AERO Vodochody, organizace ing. Janota

13. 04. - Centrální přijímací testy 1. termín

14. 04. - Centrální přijímací testy 2. termín

17. 04. - Písemná práce z cizího jazyka

profilová část maturitní zkoušky

18. 04. - Písemná práce z českého jazyka

profilová část maturitní zkoušky

Image
Image

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

SPŠ

Elektrotechnika

26-41-M/01

Obor Elektrotechnika

automatizační technika, řídicí systémy, počítačové sítě, zabezpečovací systémy, měřící systémy, elektronika

Učební plán

SPŠ

Informační technologie

18-20-M/01

Obor Informační technologie

hardware IT systémů, počítačové sítě, softwarové technologie, programování, počítačová grafika, multimédia

Učební plán

VOŠ

Automatizační technika

26-41-N/05

Obor Automatizační technika

automatizované systémy, měřící systémy, inteligentní řízení budov, počítačové sítě, programování

Učební plán

Sídlíme v Kutné Hoře

Kutná Hora

je historické město ve Středočeském kraji, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Díky těžbě stříbra patřilo ve středověku mezi nejvýznamnější česká města.
Žije zde přibližně 21 tisíc obyvatel.

www.kutnahora.cz