STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

Školní jídelna zajišťuje stravu podle finančního normativu třetí kategorie. Od pondělí do čtvrtka nabízíme výběr ze dvou jídel. V pátek je oběd bez výběru. Pro žáky ubytované na domově mláděže zajišťujeme celodenní stravování, tj. snídani, oběd i večeři.

Pro elekronické vyplňování přihlášky doporučujeme použít Adobe Acrobat Reader.
Ke stažení zde

 

Registrace strávníka, přihlášení a odhlášení stravy

Po registraci v kanceláři jídelny si mohou strávníci samostatně objednávat stravu (provádět odhlášky, přihlášky či změnu jídla) pomocí elektronického terminálu přímo v jídelně nebo prostřednictvím webového portálu http://www.strava.cz. Přehledy o výši konta či neodebrané stravy jsou k dipozici rovněž prostřednictvím tohoto portálu. Odhlášky i přihlášky stravy přijímáme nejpozději den předem do 14:00 na tel. 601 381 784, mailem jidelna@vos-kh.cz nebo pomocí webových stránek www.strava.cz.

Legislativa

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem. Obecné informace stravování definuje školský zákon 561/2004. Přesné informace o školním stravování vymezuje vyhláška 107/2005 o školním stravování a vyhláška 137/2004, obsahující hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit.

Vyhláška stanovuje dva základní požadavky:

  • Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí.
  • Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd. (tzv. spotřební koš)
Kontakt

Komenského náměstí 67, 284 01 Kutná Hora, tel.:  601 381 784, email: jidelna@vos-kh.cz
Vedoucí jídelny: Šárka Horvátová, tel.: 601 381 784, email: horvatova@vos-kh.cz

Ceník stravování a výdejní doba pro studenty
(platný od 1.9.2020) 
Snídaně 25 Kč 6:45 - 7:45
Oběd 30 Kč 11:30 - 14:00
Večeře 30 Kč 17:45 - 18:30
Cena školního stravování je určena výší finančního normativu. Kalkulace je k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.
Doporučena je forma úhrady stravy i ubytování prostřednictvím bankovního inkasa. Splatnost inkasní platby je 20. den měsíce předcházejícího. Splatnost případné hotovostní platby je k poslednímu dni měsíce předcházejícího. Odběr stravy je možný po předchozí objednávce stravy strávníkem (terminálem či  prostřednictvím webových stránek www.strava.cz) a po její úhradě. V případě neuhrazení platby do posledního dne v měsíci není o prvního dne následujícího měsíce strava přihlášená. Na konci školního roku se zůstatky převádějí do dalšího roku. Studentům, kteří ukončí studium, jsou peníze na požádání vrácené.

KOMERČNÍ STRAVOVÁNÍ

Stravování pro cizí strávníky je poskytováno za cenu 62 Kč. Obědy lze odebírat v přinesených nádobách (jídlonosičích) od 11:00 hod do 11:30 hod. nebo konzumovat přímo v prostorách školní jídelny od 11:30 hod. do 14:00 hod.

Nabízíme výběr ze dvou druhů jídel. Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně nebo je k dispozici na webových stránkách školy. V ceně oběda je polévka, hlavní jídlo a nápoje.