STUDIJNÍ OBORY

Elektrotechnika

26-41-M/01
Absolventi tohoto vzdělávacího programu se uplatní zejména ve středních technickohospodářských funkcích při činnostech elektrotechnického charakteru. Své uplatnění najdou v oblasti automatizace a měření, v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky či při rozvoji a údržbě počítačového hardware. V rámci elektrotechnických zařízení jsou schopni provádět jejich diagnostiku, revizní a servisní činnosti. Uplatní se i jako operátoři počítačů, programátoři průmyslových automatů, při řízení a obsluze robotizovaných pracovišť, regulačních jednotek, elektronických přístrojů a zařízení. Mohou se uplatnit i jako projektanti elektrotechnických zařízení.
0
Přijímáme do 1. ročníku
žáků

Informační technologie

18-20-M/01
Absolventi tohoto vzdělávacího programu se uplatní v oblastech návrhu a realizace počítačových systémů. Své uplatnění najdou i v oblastech údržby hardwarových a softwarových prostředků informačních technologií. Uplatní se v oblasti programování aplikací za využití databázových systémů a služeb počítačové sítě. Vzhledem k jejich aktivním dovednostem z oblasti zpracování dat, mohou zastávat funkci správců podnikového informačního systému. Uplatnit se mohou jako pracovníci obecné i specializované podpory uživatelů prostředků informačních technologií či kvalifikovaní prodejci počítačového hardware a software.
0
Přijímáme do 1. ročníku
žáků