PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče – zákonní zástupci

dovoluji si Vám oznámit další informace o průběhu přijímacího řízení.

 Minulý týden bylo ukončeno hodnocení „motivačního pohovoru“.  

Celkové hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznamu přijatých uchazečů bude nejdříve 19. května 2021. Vše závisí na termínu zveřejnění výsledků Jednotné přijímací zkoušky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Předpokládáme, že výsledky budou uvolněny v ranních hodinách.

V případě, že MŠMT dodrží plánované termíny, budou si moci, rozhodnutí o přijetí, případně nepřijetí osobně vyzvednout zákonní zástupci žáka po předložení průkazu totožnosti ve středu 19. 5. 2021. Přesný čas bude zveřejněn během dopoledne a zároveň s ním i výsledková listina přijímacího řízení.
V rámci tohoto procesu můžete odevzdat zápisový lístek.  

Pro budoucí studenty připravujeme přípravné kurzy z Českého jazyka a Matematiky do prvního ročníku střední školy.


S ohledem na složitou situaci kolem pandemie COVID-19 proběhne „motivační pohovor“ distančně! Abychom Vám mohli tyto změny zasílat, potřebujeme znát funkční emailové adresy zákonného zástupce (rodiče) i uchazeče.

Informace k „motivačního pohovoru“:

 • Řádný termín konání 5. 5. 2021
  • Čas konání: 15:00 – 16:00
  • Způsob konání: otázky budou zaslány prostřednictvím emailové komunikace, a to na emailovou adresu studenta i rodiče. Dotazník lze vyplnit jen jednou!
 • Náhradní termín konání 7. 5. 2021
  • Čas konání: 15:00 – 16:00
  • Způsob konání: otázky budou zaslány prostřednictvím emailové komunikace, a to na emailovou adresu studenta a rodiče, kteří se nezúčastnili řádného termínu. Dotazník lze vyplnit jen jednou!
Informace k Jednotné přijímací zkoušce:
Jednotná zkouška proběhne 3.5 a 4. 5. 2021. Všichni uchazeči, kteří konají tuto část přijímacího řízení dostali pozvánku.

Začátek první zkoušky je v 8.30.

 • V případě, že uchazeči byl proveden jeho základní školou negativní antigenní test ne starší než 7 dnů, v době kratší 90 dní prodělal Covid nebo byl očkován druhou vakcínou a prokáže se potvrzením, stačí příchod nejpozději deset minut před začátkem, po kontrole u vchodu se student odebere do učebny, jež mu byla přidělena (informace byla zaslána na pozvánce ke zkoušce).
 • V případě, že se nemůže prokázat negativním testem (či jiným potvrzením), dostaví se nejdéle půl hodiny před začátkem zkoušek a antigenní testy mu budou provedeny v budově školy. Po negativním výsledku se může odebrat do příslušné učebny.

Mezi jednotlivými testy mohou uchazeči trávit čas na chodbách nebo v určené místnosti, odchod z budovy školy bude možný v doprovodu rodiče.

Rodiče mohou čas během zkoušek trávit na chodbách v budově školy. V případě, že se nemohou prokázat platným antigenním testem, PCR testem nebo potvrzením, že od prodělaného Covidu neuplynulo více než 90 dní nebo certifikátem o ukončené vakcinaci proti Covid-19, pak se mohou pro přístup do budovy nechat otestovat na naší škole.

V případě, že se nemohou prokázat žádným takovým potvrzením nebo se nechtějí nechat testovat, mohou dobu testů trávit ve venkovním altánu v areálu školy.

Uchazeč si na zkoušky si vezměte pozvánku, která byla zaslána zákonnému zástupci poštou a e-mailem.


 • Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
 • Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května 2021 do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky.
 • Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.
 • Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná jednotná zkouška.
 • Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021.
 • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021.
 • S ohledem na složitou situaci kolem pandemie COVID-19 budeme zasílat informace o změnách v přijímacím řízení emailem! Abychom Vám mohli tyto změny zasílat, potřebujeme znát funkční emailové adresy zákonného zástupce (rodiče) i uchazeče. Bohužel na některých přihláškách tyto údaje chybí!

Dne 10. 3. 2021 jsem zaslal na adresy, které máme z přihlášek, email s informacemi k příjímacímu řízení. Pokud Vám email nedorazil nebo jste neuvedli na přihlášce požadovaný email, kontaktujte sekretariát školy: info@vos-kh.cz; 327 588 811 a doplňte!

S ohledem na nahlášené změny v průběhu přijímacího řízení sledujte informace ve svých emailových schránkách a na webové stránce naší školy www.voskh.cz.

Ing. Josef Treml, ředitel školy