PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Image
Na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) najdete ke stažení Testy pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia z Matematiky a Českého jazyka
Více informací k Jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách MŠMT a CERMAT.

Školský zákon: