PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Image
Na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) najdete ke stažení Testy pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia z Matematiky a Českého jazyka