PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vzhledem k opatřením vlády nejsou zatím sděleny nové informace o termínu konání jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Prozatím tedy stále platí původní harmonogram. Pozvánky k přijímacím zkouškám mohou být zasílány nejpozději 14 dní před konáním zkoušek, tedy do 30.3.2020. O případné změně termínu budeme informovat.
Image
Na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) najdete ke stažení Testy pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia z Matematiky a Českého jazyka
Více informací k Jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách MŠMT a CERMAT.

Školský zákon: