Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Více informaci k Jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách MŠMT a CERMAT.

Školský zákon: