Přijímací řízení, počty přihlášek 2023

Dovolte, abychom vás seznámili s počty přihlášek k přijímacímu řízení v letošním školním roce. Každý rok uchazeče upozorňujeme na to, že počet přihlášek neznamená počet skutečných zájemců o studium. Část uchazečů je u nás (stejně jako na okolních školách) zapsaná jen z důvodu možnosti využití druhého termínu a zápisový lístek odevzdat na naši školu primárně neplánuje.
Tento školní rok sice došlo k navýšení počtu přihlášených, ale pokud opravdu chcete studovat na naší škole, pilně se připravujte na přijímací zkoušky. Po zveřejnění výsledků se nedejte odradit ani v případě, že nebudete ihned mezi přijatými, neváhejte a podejte odvolání. Vaše šance na přijetí budou stále velké.

 

Obor

Počet přijímaných

Počet přihlášek 2023

Počet přihlášek 2022

Elektrotechnika

120

197

154

Informační technologie

30

123

76

Přejeme všem uchazečům o studium úspěch, ať se Vám podaří uspět na školách, kde se opravdu chcete vzdělávat.