PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VOŠ

Podmínky pro přijetí ke studiu na VOŠ

Ke studiu na vyšší odborné škole mohou být přijati absolventi středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. Přihlášku ke studiu (ke stažení na této stránce) zájemce řádně vyplní a odevzdá ji nebo zašle poštou do kanceláře školy. K přijímacímu řízení bude každý řádně přihlášený uchazeč pozván písemně. Přijímací řízení na VOŠ probíhá formou pohovoru. Pokud uchazeč o studiu nevykonal úspěšně maturitní zkoušku v jarním termínu, může být podmínečně přijat. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání opravné maturitní zkoušky v podzimním termínu.

V případě zájmu studentů VŠ o přestup na VOŠ kontaktujte vedoucího vyššího studia. Po dohodě s vyučujícími je možné uznat úspěšně vykonané zkoušky z vysoké školy.

Termíny přijímacích řízení ke studiu na VOŠ pro školní rok 2020/2021

I. termín 19. 06. 2020 od 9:00 hod. (přihlášky doručit do 31. 5. 2020)
II. termín 19. 06. 2020 od 9:00 hod. (přihlášky doručit do 12. 6. 2020)
III. termín 28. 08. 2020 od 9:00 hod. (přihlášky doručit do 25. 08. 2020)