Zpět

Nový projekt Erasmus+ SITE

V minulém týdnu proběhla v italském městě Orte první zahajovací schůzka nového projektu Erasmus plus SITE. Do projektu je zapojeno pět států Evropské unie: Česká republika, Polsko, Portugalsko, Itálie a Kypr.

Hlavním tématem projektu je VODA, jedna ze základních složek na Zemi. Pokrývá většinu povrchu zeměkoule, je základní stavební látkou živých organismů, které bez ní přežijí jen po omezenou dobu. Předpokládá se, že před mnoha miliony let ve vodě život vznikl a dodnes je veškerý život na vodu vázán.

Cílem projektu je umožnit studentům zkoumat a dozvědět se, jak voda ovlivňovala život v jejich prostředí v minulosti a jaký vliv v něm má dnes. Element vody budeme studovat hned z pěti různých hledisek: životní prostředí, zeměpis a technické stavby (ČR), věda (Polsko), literatura a historie (Kypr), biologie a umění (Portugalsko) a turismus a marketing (Itálie). Projektu se zúčastní 5 zemí, studenti každé z nich budou při výměnných pobytech zkoumat vodu v daném prostředí dle přiděleného hlediska (viz výše) a výsledkem bude e-book z veškerých získaných podkladů a materiálů.

Ne náhodou je pořádající zemí Itálie – již staří Římané si byli velice dobře vědomi významu vody a jejich důmyslné vodovodní systémy jsou proslulé po celém světě.

Na výměnný pobyt pojede vždy skupinka 6 studentů ze čtyř partnerských zemí do té páté, hostitelské. Studenti budou bydlet v hostitelských rodinách

Našich 6 studentů postupně navštíví Polsko, Kypr, Portugalsko a Itálii. Nejenže budou spolupracovat na projektu, jehož téma VODA je světovým tématem číslo jedna, ale navštíví hned 4 cizí země, rozšíří si obzory a díky aktivnímu používání anglického jazyka si prohloubí a upevní i jazykové znalosti.

Projekt zahrnuje práci v terénu prostřednictvím fotografování, fotografií a videí, jakož i výzkum, srovnání materiálů a publikací na platformě E-Twinning, s komparativním přístupem k rozdílům a podobnostem mezi pěti zapojenými zeměmi


Vytisknout