Zpět

Exkurze s žáky základní školy ve Zbraslavicích

V rámci projektu IKAP II se naši žáci a žáci základní školy ve Zbraslavicích vydali na exkurzi.

Exkurze se konala dne 16. 11. a žáci se vydali do science centra VIDA v Brně. Zde na ně čekal den plný poznání. Na téměř 200 praktických exponátech si žáci mohli vyzkoušet znalosti, které se dennodenně učí ve škole. Jednalo se o exponáty ze 4 tematických celků: civilizace, planeta, člověk a mikrosvět. Díky názornosti jednotlivých exponátů a možnosti si vše prakticky vyzkoušet, si žáci určitě z exkurze odnesli spoustu vědomostí, které budou i nadále využívat ve výuce. Dobrý dojem z exkurze nám naštěstí nezkazila ani D1 a proto můžeme hodnotit exkurzi jako velmi zdařilou.

Cílem exkurze bylo podpořit zájem žáků základní školy a 1. ročníku v technických a přírodovědných tématech. Interaktivní formou se žákům zlepšilo pochopení principů výroby elektřiny, magnetismu a dalších fyzikálních zákonů.


Vytisknout