Zpět

Exkurze 01 – VIDA - Moravian Science Centre Brno

V rámci projektu IKAP II se třídy E1D a E2D vydaly autobusem na exkurzi do brněnského zábavního vědeckého centra „VIDA!“ u brněnského výstaviště. Cílem exkurze je podpora vzdělávání u žáků 1. a 2. ročníku v technických a přírodovědných tématech. Interaktivní formou se žákům zlepší pochopení principů výroby elektřiny, magnetismu a dalších fyzikálních zákonů.

Na ploše přes 6200 m² na žáky čekalo přes 180 interaktivních exponátů, díky kterým mohli objevovat, jak funguje svět kolem nás. Unikátní stálá expozice je rozdělena do tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.

Žáci se rozdělili do skupinek a vyzkoušeli si samostatně spoustu naučných experimentů, zjistili, jaké to je být člověkem na vozíku a překonávat každodenní překážky, seznámili se s historií civilizace a planety Země. Vzhledem ke svému věku nejvíce času strávili u experimentů zaměřených na gravitační pole a magnetickou sílu.

Po občerstvení v jídelně, která je součástí centra, společně zhlédli film „Na křídlech ptáků“. V novém 3D snímku díky nejmodernějším technologiím a ultralehkým kamerám viděli svět z ptačí perspektivy.


Vytisknout