Zpět

Škola technicky zajišťovala stomatologické dny

Ve dnech 11. a 12. září proběhly v kulturním domě Lorec XXVI kutnohorské stomatologické dny. Hlavními organizátory byli MUDr. Havlovicovi. Tuto celostátní akci po technické stránce zajišťovali zástupci naší školy. Jednalo se o oblast vizuálních interakcí, internetových uploadů do veřejného prostoru a v neposlední řadě o realizaci videokonference KD Lorec – japonské Tokyo.

Akce probíhala pod záštitou prezidenta české stomatologické komory doc. Romana Šmuclera a zúčastnili se jí praktičtí zubní lékaři a přední odborníci ze stomatologické obce (např. prof. René Foltán, přednosta stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN Praha).

Na pořadu byla jak tradiční témata (např. rizikové faktory v parodontologii, léčba ortodontických vad), tak speciální témata (onkologické terapie, difuzní reflexní spektroskopie, …).

Účastníky konference byl oceněn přínos naší školy (propagována v sálu na vystaveném banneru) v technickém zajištění akce.


Vytisknout