Zpět

PITNÁ VODA NAD ZLATO ANEB JAK S NÍ ŠETŘIT

Sedmdesát procent našeho těla je tvořeno z vody. Bez vody bychom se nemohli pohybovat ani dýchat. Stejně jako pro člověka, je voda nepostradatelná i pro živočichy a rostliny. S rychlým nárůstem počtu obyvatel na Zemi trvale stoupá spotřeba vody. Kvůli znečišťování povrchových a podzemních vod a nezodpovědnému hospodaření s vodou jí stále ubývá. Více než miliarda lidí nemá přístup k nezávadné vodě. Ač se to nezdá, i v České republice vody ubývá. Dochází k jejímu znečištění i k neúměrné spotřebě.

Na závěr našeho bádání o vodě v předmětu Základy ekologie jsme ve skupinách vytvořili kampaň, která by měla lidi kolem nás motivovat k rozumnému využívání tohoto nenahraditelného zdroje. Vznikly desítky videí, plakátů, novinových článků a prezentací.

Pitná voda nad zlato. Ani kapka nazmar! Voda, voda všude, ani kapka k pití. Lepší kelímek než vody pramínek. Dešťovka – to je hotovka. Voda na stromech neroste. Nešla by ta voda vypnout? Podzemní voda není nekonečná! To jsou některé slogany naší kampaně. Prohlédněte si část našich plakátů a nechte se inspirovat!


Vytisknout