Zpět

Online distribuční maturita

V pondělí 29.3.2021 od 9:00 do 15:00 hodin se uskutečnila online distribuční maturita, kterou uspořádala firma ČEZ.

Standardně je distribuční maturita třídenní akce, která je určená pro žáky partnerských středních škol Skupiny ČEZ, a je zaměřená na distribuci elektrické energie.

Letos se bohužel musela uskutečnit online. Z naší školy se zúčastnili čtyři studenti, kteří se dozvěděli informace o rozvodu elektrické energie, o práci pod napětím. Dále možnosti využití termovize v energetice, metody zjišťování stavu kabelů či praktické využití ochranných a pracovních pomůcek zaměstnanců.

Reakce studentů Dalibora Soboslaie a Tomáše Vokřála

Přednáška nás obeznámila s fungováním ČEZ distribuce. Rozšířila naše obzory v budoucích pracovních možnostech. A praktikanti nás seznámili s náborovým programem a chodem firmy. Dále naše dotazy ohledně energetiky zodpověděl ředitel a jeho asistenti. Ve shrnutí byla přednáška velmi dobře připravená a dokonale odprezentovaná.


Vytisknout