Zpět

Vysílali jsme přímý přenos z XXV. stomatologických dnů

Ve dnech od 11. 9. do 13. 9. 2020 proběhly v Kutné Hoře XXV. stomatologické dny. Jednalo se o celostátní akci, která byla zaštítěna prezidentem České stomatologické komory doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc. Přednášejícími byli špičkoví odborníci z klinických pracovišť a 1. lékařské fakulty UK Praha. Nedílnou součástí byly formální i neformální diskuze zúčastněných stomatologů.

Kulturní význam akce byl podpořen slavnostním zahájením v historických prostorách jezuitské koleje. Moderátor MUDr. Jan Havlovic neopomněl připomenout naši školu coby garanta technicky zajišťujícího celý průběh akce (projekce, internetové přenosy). Jednalo se o videoprojekce v GASKu a v prostorách Lorce (velký sál, salonek a restaurace).  

Zajištění přenosu z velkého sálu do odlehlých částí jsme novátorsky vyřešili internetovým přenosem, čímž bylo zajištěno nejen pokrytí všech prostor společenského domu Lorec, ale i online připojení vzdálených účastníků.

Domníváme se, že škola při zajištění akce obstála a zanechala v podvědomí účastníků stomatologické obce příznivý dojem.

J. Parkan, M. Klečka


Vytisknout