Zpět

1. místo v soutěži Moderní technologie očima SŠ

Realizační tým ve složení Matěj Černý, Matěj Duda a Nikola Vopěnková zvítězil ve 3. ročníku soutěže Moderní technologie očima středních škol. Jednalo se o soutěž pořádanou Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy a jejím účelem je prezentovat široké veřejnosti moderní technologie využívané firmami Středočeského kraje.

Úkolem v letošním ročníku této soutěže bylo vytvořit 5 minutový prezentační spot a jednu reportáž z příslušné firmy, široce využívající ve výrobě roboty, manipulátory a výpočetní techniku. Tvorba projektu představovala  návštěvu ve vhodné firmě, vytipování pracovišť a možností natáčení, tvorbu scénáře a rozhovorů s pracovníky firmy, natočení materiálů a jejich následné zpracování ve škole do podoby výsledného projektu. Projekt pak byl prezentován na přehlídce, pořádané tradičně ve Sklárnách Poděbrady. Projekt začali realizovat studenti čtvrtých ročníků, navštěvující kroužek televizní tvorby již od podzimu a v době dočasného zastavení činnosti firmy byl zhruba ze tří čtvrtin hotový. Protože ale firma s ohledem na nedostatek objednávek  až do uzávěrky  soutěže výrobu nezahájila, nebylo možno potřebné dotáčky u ní realizovat. A tak se muselo začít úplně znova.

Naše škola je díky výrazné modernizaci laboratoří a dílen moderními technologiemi bohatě vybavena. Zrealizovali jsme tedy náhradní projekt v rámci školy, kde v té době probíhala distanční výuka a čtvrťáci se již připravovali na maturitu. Byla to velká honička s časem, ale nový realizační tým vytvořený ze žáků druhých ročníků, členů kroužku televizní tvorby, byl velice pracovitý a  šikovný, výsledek se podařil.

Za úspěšnou prezentaci školy jim všem patří velký dík a uznání. Je to po loňském druhém místě v soutěži Středočeský kraj, jeho krásy a příležitosti další velký úspěch v oblasti multimediální tvorby a jsme rádi, že máme ve škole žáky, kteří něco umějí a chtějí něčeho dosáhnout.


Vytisknout