Zpět

Virtuální realita skutečností

Ukázku virtuální reality předvedli na ZŠ Náměstí v Čáslavi studenti naší školy. Studenti Mach, Kubín, Moravec a Launa přivezli ukázat žákům sedmých tříd zařízení k zobrazení virtuální reality.

Nejednalo se však jen o pouhou ukázku s vysvětlením technických parametrů a přednáškou o tom, kde všude se dnes virtuální realita využívá (dopravní simulátory, vojenství, trénink medicínských operací apod.). Každý, kdo projevil zájem, si mohl virtuální realitu prožít „na vlastní kůži“ a o veselé okamžiky, když se dobrovolníci plně ponořili do imaginárního světa, nebyla nouze. 


Vytisknout