Zpět

Virtuální realita již dávno není virtuální

Pokud jste si všimli, že v úterý dopoledne bylo v jinak tiché studovně nezvykle živo, všimli jste si správně. Zejména žáci druhých ročníků měli možnost seznámit se s fenoménem dnešní digitální éry - s virtuální realitou. Nabitý program přivezl tým z CIIRC ČVUT v Praze. V úvodní přednášce jsme se seznámili  s historií, současností,   technickými prostředky a  možnostmi praktického využití virtuální reality. Že se jedná o nadmíru zajímavé téma svědčilo i naprosté ticho přesto, že v posluchárně byly čtyři třídy současně. Naopak značně rušno bylo později u jednotlivých stanovišť s praktickými ukázkami různých typů VR brýlí a programů nejen výukových , ale zahráli jsme si i známý Beat Saber. Z průběhu celého dne jasně vyplývá, že virtuální realita se stala součástí digitálního světa a rozhodně bychom se jí měli vážně zajímat.


Vytisknout