Zpět

Informatické myšlení je naše priorita

Bezpochyby je v současnosti už jasné, že velká většina z nás si začala uvědomovat zásadní změny vyvolané technologickým rozvojem společnosti. Ještě nedávno jsme vizionářsky tvrdili, že v blízké budoucnosti přijdou chytré věci, které nám život zefektivní a umožní dělat věci bez nich nemyslitelné.  Nyní je už jasné, že život s technologiemi je realitou.

Navýšení těchto schopností se ale bude plnohodnotně týkat jen těch z nás, kteří na to budou připraveni. Úspěšný člověk musí být nejen „digitálně gramotný“, ale současně i dokázat tzv. „informaticky myslet“. Toto jsou termíny, které zavádí vládní Strategie digitálního vzdělávání, jejíž záměr je právě v našich školách současnou revizí RVP konečně naplňován.

Kutnohorská průmyslovka od příštího školního roku zásadně mění svůj přístup k výuce programování a digitálních technologií. S dostatečným předstihem zavádí od prvního ročníku výuku informatického myšlení a naplňuje tak ušlechtilý cíl, primárně se soustředit na oblast logického myšlení. Ve svých studentech se snaží zakotvit způsoby, které jim umožní s technologiemi smysluplně hovořit.

Inovativním cílem revize vzdělávání je změna přístupu k informatice ostatních oborů vzdělávání. Škola chce v praxi ukázat, že integrace technologií není jen věcí informatiků. Je to úkol, vyžadující spolupráci celého pedagogického sboru, na kterou je ale škola připravena.

Kutnohorská průmyslovka je středočeským lídrem v oblasti vzdělávání v moderních technologiích. Spustila nové Vzdělávací centrum informačních technologií, jehož hlavním posláním je pomoc základním školám s revizí jejich vzdělávacích programů v oblasti informatiky, která zahrnuje informatické myšlení i základy digitální gramotnosti. Její činnost zaštiťuje i spolupráce s Národním pedagogickým institutem a Českou školní inspekcí.

 

 


Vytisknout