Zpět

Filozofie trochu jinak

Filozofie nemusí být nutně odtažitá a vzdálená naší každodennosti. Filozofická témata, která zajímala myslitele před stovkami let, neztrácí na své aktuálnosti ani v dnešních dnech.

Nad filozofickými otázkami, které se dotýkají také nás, jsme se zamýšleli celý školní rok se studenty 4. ročníků v rámci občanské nauky.

V době osvícenství se pánové Voltaire a Rousseau nemohli shodnout, zda vzdělání člověka posunuje vpřed a vyvádí z bídy a nevědomosti, anebo ho naopak deformuje a zbavuje přirozenosti.

Podobné otázky jsme si kladli i my. Jak by mělo vypadat vzdělávání v 21. století a co by se mělo změnit v českém školství? Odpovědi najdete na plakátech a transparentech, které ve skupinách vytvořili žáci E4A a E4P.

 

 


Vytisknout