Zpět

Oslavili jsme svobodu a připomněli si lidská práva

Jako každoročně jsme si ve středu 16. listopadu připomněli výročí sametové revoluce. Letos jsme se v předmětech OBN, ZSV a dějepis zaměřili na téma lidských práv. Studenti četli Listinu základních práv a svobod, vybírali práva a svobody, které jsou pro ně nejdůležitější a psali je na kartičky, které jsme pak vyvěsili ve škole. Kdo chtěl, mohl poděkovat za svobodu, kterou nám demokracie umožňuje zapálením svíčky.

Ve třídách jsme společně diskutovali o tom, jak se liší život občanů v demokracii a v totalitě, a nakonec si na schodišti školy zahráli zážitkovou hru, ve které jsme si mohli vyzkoušet život v totalitě. Zážitky z totality byly silné a dlouho jsme o nich diskutovali.


Vytisknout