Zpět

Active Citizens – spojili jsme síly pro změnu

Nadšený jednotlivec může změnit hodně, ale nadšený tým ještě víc. Řadu měsíců připravoval a realizoval tým složený ze studentů E2B, E3P, E3A a IT3 komunitní projekt zaměřený na změny klimatu.  Cílem projektu bylo oslovit obyvatele Kutnohorska, informovat je o tom, jaké jejich každodenní činnosti ovlivňují změny klimatu a nasměrovat je ke změně.

Studentský tým vymyslel vizi, cíl i plán projektu, naplánoval jednotlivé kroky a postupně je realizoval. Sestavil rozpočet, opatřil finance prostřednictvím tří grantů (školu projekt nestál ani korunu), zajistil služby a oslovil partnery.

Pro samotné studenty bylo velmi přínosné nejen zjištění, že hrstka studentů může zorganizovat akci, která má velký dosah, ale především množství kompetencí pro život, které během projektu získali.

Na úplný závěr školního roku jsme se znovu setkali s ostatními studentskými týmy z celé republiky a společně sdíleli naše zážitky z realizovaných projektů, předali si zpětné vazby, a především se navzájem povzbudili v pokračování našich občanských aktivit.

Děkujeme naší škole, Člověku v tísni, nadačnímu fondu Eduzměna a městu Kutná Hora za podporu, metodické vedení i finanční zajištění projektu.


Vytisknout