Zpět

Erasmus+ přihlášky

V září 2022 se uskuteční další projekt Erasmus+ v Německu. Studenty čeká dvoutýdenní odborná stáž na vybrané téma viz příloha. Stáž probíhá v anglickém jazyce a je plně hrazena z prostředků Evropské unie. Přesný termín, místo stáže a program budou upřesněny. V příloze nalezenete předběžnou přihlášku do projektu. V případě zájmu vytiskněte, vyplňte a odevzdejte Mgr. Šuhajové do K 16 do úterý 10.5.


Vytisknout