Zpět

Školní kolo Olympiády v českém jazyce - přihláška

V úterý 18. ledna 2022 se uskuteční 4. a 5. vyučovací hodinu v učebně 16 školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zájemci se přihlásí prostřednictvím svých vyučujících českého jazyka nebo v kabinetě 15 u Mgr. Jitky Šimkové do 15.1. 


Vytisknout