Zpět

Nové technologie a mobilní aplikace ve zdravotnictví

Přednáška pana profesora Tomáše Zimy rektora Univerzity Karlovy na téma „Nové technologie a mobilní aplikace ve zdravotnictví“, představila nové trendy v mHealth – monitorace funkcí na dálku, využití dronů, snímání funkce člověka, telemedicína.

mHealth je zkratka pro mobilní zdraví, což je termín používaný pro praxi medicíny a veřejného zdraví podporovanou mobilními zařízeními. Termín se nejčastěji používá v souvislosti s používáním mobilních komunikačních zařízení, jako jsou mobilní telefony, tabletové počítače a osobní digitální asistenti (PDA), a nositelná zařízení, jako jsou chytré hodinky, pro zdravotnické služby, informace a sběr dat. Oblast mHealth vznikla jako dílčí segment eHealth.

Aplikace mHealth zahrnují používání mobilních zařízení při shromažďování komunitních a klinických zdravotních údajů, poskytování/sdílení informací o zdravotní péči pro lékaře, výzkumníky a pacienty, monitorování vitálních funkcí pacienta v reálném čase, přímé poskytování péče (prostřednictvím mobilní telemedicíny) a také školení a spolupráci zdravotnických pracovníků.


Vytisknout