Zpět

Seminář Metodické centrum pro digitální kompetence 10.11. od 15:00

Všechny aktivní učitele zveme na středu 10. listopadu od 15:00 na setkání u příležitosti vzniku Metodického centra pro digitální kompetence. Pozvaní jsou zástupci vedení základních škol, ŠVP a ICT koordinátoři, učitelé Informatiky.

Můžete se těšit na vystoupení paní Ivety Pasákové z Eduzměny, pana Petra Naskeho z Elixíru do škol a NPI či kolegů z naší školy, kteří se dlouhodobě zabývají metodikou výuky v oblasti informatického myšlení.

VOŠ, SPŠ Kutná Hora je aktivní v nové informatice a dává o tom vědět především svoláním Oblastního kabinetu Informatiky. Tento předmětový kabinet si klade za hlavní cíl být místem sdílení informací mezi učiteli Informatiky a posilovat tak vzdělávání v této oblasti na základních školách. Cílem je vzájemná podpora učitelů, kteří dostali za úkol zhostit se nové vzdělávací oblasti, kterou jim předepisuje revize RVP.

Průmyslovka se vydala cestou dobrovolné revize vlastního vzdělávacího programu, která byla původně iniciovaná dílčími změnami RVP SOV, ale konečným přerozdělením a doplněním povinného učiva tak pracuje na ideálním propojení své výuky s výstupy ze základní školy. 


Vytisknout