Zpět

Návštěva Městské knihovny v Praze

Ve středu 9. 6. jsme s kolegyní navštívili Městskou knihovnu v Praze. Návštěva knihovny byla součástí projektu IKAP II, který naše škola realizuje za podpory Středočeského kraje. Cílem projektu je vybudovat ve škole funkční studentskou knihovnu. Abychom načerpali inspiraci, obrátili jsme se na největší městskou knihovnu v České republice. Místní knihovnice k nám byly velmi vstřícné. Ukázaly nám, jak mají knihy roztříděné a označené, co se nejvíce půjčuje, jaké programy pro mládež organizují. Dostali jsme praktické materiály, které můžeme využít pro programy v knihovně, ale také při vlastní výuce literatury.

 


Vytisknout