Zpět

Připomněli jsme si výročí smrti Jana Palacha

A jak vnímají s padesátiletým odstupem Palachův čin naši studenti? Po shlédnutí filmu Hořící keř polské režisérky Agnieszky Holland jsme ve třetích ročnících diskutovali o smyslu oběti Jana Palacha a jejím významu pro dnešní dobu. Žáci měli za úkol vyjádřit maximálně třemi slovy svůj pocit z Palachova činu. Nejčastěji ho hodnotili slovy: hrdinství, odvaha, odhodlání, sebeobětování a oběť pro druhé nebo vlastenectví. Někteří poukazovali na malé ohledy k vlastní rodině, naivitu nebo zbytečnost tohoto činu. Pro dvě třetiny žáků je tento čin akceptovatelný v případě krajní situace, zbylá třetina považuje lidský život za vyšší hodnotu než jakýkoliv útlak. Polovina studentů se domnívá, že i v dnešní době existují hodnoty, za které by mělo smysl zemřít. Jsou jimi rodina, naši blízcí a svoboda. V druhé části programu jsme ve skupinách četli čtyři různé texty vyjadřující čtyři odlišné názory na Palachův čin, které byly publikovány v médiích. Zaujali nás především rozporuplné definice toho, co je sebevražda a co mučednictví, co zbabělost a co hrdinství. Na závěr jsme společně vyjádřili vděčnost za skutečnost, že můžeme žít ve svobodné zemi a svobodně vyjadřovat své názory bez nutnosti volit takto krajní řešení. Že tomu tak je, vděčíme nepochybně i Janu Palachovi.


Vytisknout