Zpět

Online SIC Ideathon aneb když se myšlenky stávají realitou

V rámci projektu Maker kultura ve školách zorganizoval SIC ve spolupráci s partnery z Mexika a Kanady první Online SIC Ideathon, který proběhl dne 23. ledna. Středoškolští učitelé, zahraniční vědci a profesionálové v oblasti vzdělávání během ní společně navrhovali a tvořili prototypy řešení výzev pěti prioritních oblastí Středočeského kraje: doprava, cestovní ruch, energetika, životní prostředí a zdravotnictví. Vše pomocí tzv. Maker metody. Soutěž byla založena na konceptu inovací vycházejících od občanů a vycházela z Cílů udržitelného rozvoje OSN a Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období do 2024, s výhledem do 2030.

Hlavním cílem online akce bylo vytvořit praktické a inovativní řešení formou rychlého prototypování, za využití Maker vzdělávacích technik a přístupů, vhodných kolaborativních platforem a technologie programování mikrokontroléru. Akce se zúčastnilo celkem 5 tříčlenných týmů, z nichž někteří komunikovali a spolupracovali vzdáleně a jiní společně z jednoho místa. Účastníci byli učitelé a ředitelé středních škol v Kutné Hoře, Brandýsi nad Labem nebo z Centra technického vzdělávání v Městské knihovně Polička, odborníci z Národního pedagogického institutu, ale také zahraniční vědci z Astronomického a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR!

Týmy měly své facilitátory, kteří je provázeli všemi aktivitami 5 hodinové akce. Jejich úkolem bylo definovat problémy vztahující se k danému sektoru, navrhnout řešení vybraného problému s ohledem na potřeby finálních uživatelů a vytvořit prototyp za využití programování. Zároveň byli týmům a facilitátorům celou dobu k dispozici mentoři.

Tým 1: Josef Treml, Stanislav Moravec, Ondřej Šíla (SPŠ a Gymnázium Kutná Hora), Facilitátor: Jan Jirátko, SPŠ Emila Kolbena Rakovník

Tým 2: Eva Kospachová ml., Martina Klimtová, Vladimíra Sixtová (Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem), Facilitátor: Eva Kospachová, Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem,

Tým 3: Tomáš Cimbálník, Kateřina Lichtenberková, Ondřej Beran (Národní pedagogický institut České republiky), Facilitátor: Vojtěch Kolařík, iniciativa Make More

Tým 4: Maciej Zapiór, Artem Koval, Hanka Šandová (Astronomický ústav AV ČR + Městská knihovna Polička- Centrum technického vzdělávání), Facilitátor: Michal Beneš, SPŠ Emila Kolbena Rakovník

Tým 5: Galina Motorina, Sergii Chertopalov, Marta Rivas (Astronomický ústav AV ČR), Facilitátor: Filip Zíka, Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium v Praze

Účastníci měli za úkol vytvořit jakýkoli fyzický prototyp zahrnující digitální prvky, který představuje hodnotné řešení pro občany Středočeského kraje a má společenský dopad. Týmy k práci používaly levné recyklovatelné materiály a mezi použité pomůcky patřily zejména stavebnice Micro:bit a online kolaborativní platformy MIRO a Flipgrid. Prostřednictvím této platformy týmy s porotci sdílely videa o svých projektech.

 

Smíšený tým naší školy a Gymnázia navrhl nejlepší řešení a soutěž vyhrál.

Tým č. 1 - zdravotnictví - 85,5 bodů - 1. místo

Tým č. 2 - cestovní ruch - 77 bodů – speciální ocenění za inovativnost

Tým č. 3 - životní prostředí - 80,8 bodů, 2. místo, speciální ocenění za nejlepší komunikaci

Tým č. 4 - energetická infrastruktura - 76 bodů – speciální ocenění za nejlepší impakt

Tým č. 5 - doprava - 78,3 bodů - 3. místo, speciální ocenění za nejoriginálnější nápad

 

Tento koncept „výuky“ je velmi zajímavý a inspirativní a lze ho použít i pro výuku našich studentů.


Vytisknout