Zpět

Výsledky soutěže Brána k druhým

Hlavním cílem soutěže Brána k druhým, kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

Do 9. ročníku se přihlásily z naší školy dva týmy. 

Studenti ze třídy IT4 se účastnili dobrovolnické práce v Domově Barbora a na jaře 2020 rozváželi seniorům desinfekci. Zde jsou rozepsané jejich aktivity:

listopad 2019 – Rozrušení ponorkové nálady v Domově Barbora, absolvování tréninků, navazujících na turnaj v ping-pongu s tělesně handicapovanými a duševně postiženými klienty Domova Barbora: Jakub Neprášek a Filip Zícha

od dubna 2019 – Výuka základního používání PC dvou negramotných klientů Domova Barbora: Petr Plicka a Tomáš Robovský

duben 2020 – Rozvoz dezinfekcí seniorům po celém městě v době první pandemické vlny: Vladimír Hlocký a Petr Plicka

V kategorii mládež do 26 let se umístili na 3. místě z 8 zúčastněných týmů.

 

Studenti 2. a 3. ročníku Vít Růžička, Jakub Červinka, Hynek Král, Vojtěch Hrabal, Dalibor Soboslai tiskli ochranné pomůcky pro okolní nemocnice a zájemce v době jarní vlny coronaviru 2020.
Tisk probíhal 15. března - 30. května 2020 v budově střední průmyslové školy a v bytech jednotlivých členů skupiny.

V kategorii mládež do 18 let se umístili na 6. místě z 11 zúčastněných týmů.

Zde jsou souhrnné výsledky soutěže.

 

Uvedené dobrovolnické práce svědčí o tom, že studenti kutnohorské průmyslovky, známí jako schopní technici, jsou ochotni věnovat svůj volný čas a nezištně pomoci druhým.

Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy.

 

 

 


Vytisknout