Zpět

Quo vadis - Kam kráčíš, elektroniko?

Žáci prvního ročníku oboru Elektrotechnika a žáci základních škol na Kutnohorsku navštívili přednášku univerzitního profesora pana Ing. Miroslava Husáka z Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Přednáška, která se konala v aule Kutnohorské průmyslovky, a která byla zaměřena na současné trendy rozvoje elektroniky.

Elektronika je v současné době jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů, kde společně se software umožňuje vytváření platforem pro rozvoj informačních technologií včetně výpočetní techniky, komunikačních technologií, automobilového průmyslu, biomedicínských technologií a dalších.

Žáci viděli, jakou miniaturní podobu mají např. dnešní kardiostimulátory, že moderní tranzistory jsou menší než virové částice nebo že robot dokáže bezchybně mechanicky přehrát na trubku náročnou skladbu. Po přednášce si zájemci mohli vyzkoušet práci s elektrotechnickými stavebnicemi Arduino. 

Současný stav elektronických technologií umožňuje rychlý rozvoj senzorových technologií (mikrosenzory, nanosenzory), ale i mikroaktuátorů pro robotiku, automobilový průmysl i biomedicínu. Rozvoj elektroniky podporuje výrobu součástek pro vysoké frekvence, což rozvíjí bezdrátové technologie, Internet věcí (IoT) pro připojení senzorů a aktuátorů prakticky kdekoliv ve světě.


Vytisknout