Zpět

Nastal den "D" - otevření nových dílen a odborných laboratoří

"DOTACE", "DÍLNY", "DIGITÁLNÍ”, "DATA", "DŮM", "DRON", "DETEKTOR", "DEKODÉR", "DESIGN", "DESKTOP", "DIAGNOSTIKA" ...

Co mají tato slova společného? Mimo počáteční písmeno "D" souvisí všechna tato slova s otevřením našich modernizovaných dílen, které proběhlo v pátek 27. září 2019. Dění v tento slavnostní předsvatováclavský den dokumentuje následující tisková zpráva:

 

Kutnohorská průmyslová škola otevřela moderně vybavené dílny a nová odborná pracoviště

V rámci posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky jsou velmi důležité investice do rozvoje průmyslových oborů a výchova technicky vzdělaných odborníků. Toho si je kutnohorská průmyslová škola plně vědoma a v duchu tohoto závazku se snaží neustále zlepšovat podmínky vzdělávání svých studentů. O absolventy oborů Elektrotechnika a Informační technologie je na trhu práce velký zájem. To ukazují i statistiky míry nezaměstnanosti absolventů, ve kterých se technické školy umísťují v nejlepších pozicích.

Jedním z konkrétních příkladů podpory technického vzdělávání, který realizovala kutnohorská VOŠ, SPŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, je projekt modernizace dílen. Ten byl v pátek 27. 9. 2019 slavnostně zakončen za přítomnosti radního Středočeského kraje pro oblast investic a veřejných zakázek Martina Hermana, prorektora ČVUT Radka Holého, starosty Města Kutné Hory Josefa Viktory a zástupců několika spolupracujících firem.

„Naším cílem je připravit mladé odborníky, kteří rozumí současným trendům v elektrotechnice. Jsou to lidé, kteří ovládají moderní technologie a dokáží je dále profesionálně používat.“, zmínil ředitel školy Josef Treml. „Původní historické dílny musely bohužel ustoupit požadavkům praxe, neboť jejich vybavení odpovídalo tehdejšímu strojnímu zaměření školy. A to už je opravdu historie.“.

Otevření nových dílenských a laboratorních prostor odkrylo všem přítomným moderně vybavené prostory školy, ve kterých vznikly nové laboratoře pro elektrotechnickou konstrukci, automatizaci, mechatroniku, robotiku a zabezpečovací techniku. Vytvořeno bylo špičkové pracoviště počítačových technologií, nabízející hromadnou virtualizaci operačních systémů. Přestavba původních dílen přinesla do výuky i nejnovější trendy z oblasti technologie řízení budov, tzv. inteligentní dům vybavený řídicími systémy automatizace vytápění, osvětlení, stínění a dalšími technologiemi usnadňujících život.

Nezanedbatelným faktorem úspěšnosti středoškoláka v praxi je jeho manuální zručnost. Tím se odborné školy jednoznačně odlišují od gymnázií. Z tohoto důvodu vznikla nová dílna ručního obrábění, která byla vybavena množstvím moderních nástrojů a elektrických přístrojů.

Velkým kreditem odborné školy je její propojení s praxí. Přináší tak studentům lepší možnosti orientace ve svém oboru a nasměrování jejich profesního růstu. Při výběru dodavatelů technologií škola pečlivě zvažovala kritéria odborného partnerství. Projekt tak například podpořil spolupráci s firmami Jablotron a Festo, které dodaly do laboratoří část svého portfolia.

„Nové laboratoře jsme připravovali asi rok a půl. Součástí projektu byly kromě vybavení také stavební práce a úpravy. Stavební část projektu zahrnovala výměnu oken, podlah a elektroinstalace. Celkové náklady projektu IROP se vyšplhaly k 19 milionům korun.“, uvedl zástupce ředitele školy Zbyněk Vála.

 

Fotografie: David Poláček, Stanislav Moravec, text: Martin Procházka


Vytisknout