Zpět

Dotazník pro 1. ročníky

Dotazník, který byl vyplněn žáky prvních ročníků po absolvování adaptačního kurzu ve Zbraslavicích, je důležitým podkladem pro tvorbu preventivního plánu školy. Podrobnější anonymní výsledky jednotlivých tříd jsou k dispozici třídním učitelům, ostatním kantorům, žákům i rodičům žáků.

Na základě tohoto dotazníku se organizuje další adaptační kurz, uskutečňují besedy, přednášky a nabídky aktivního využití volného času žáků.


Vytisknout