Zpět

Studenti VOŠ ukončili své studium Automatizační techniky

Ve dnech 24. a 25. 6. 2019 proběhly na naší škole absolutoria oboru Automatizační technika, v rámci kterých studenti Vyšší odborné školy složili závěrečné zkoušky z odborných předmětů, z anglického jazyka a obhájili svou absolventskou práci.

Většina studentů nalezla témata svých prací u firem zabývajících se průmyslovou automatizací. Mezi nejlepší absolventské práce patřily ty, které řešily reálnou problematiku z praxe, např.: „Kontrola cigaretových rámů pomocí RFID“, „Model třídící linky řízené PLC", „Inteligentní elektrický bojler“, „Smart Line a Video Audit systém“, „Návrh a vytvoření testovacího přípravku pro linky MQB WILI“ či „Partie dámy pomocí robota DOBOT M1“.

Úspěšné obhajoby absolventských prací opět potvrdily, že absolventi VOŠ jsou dobře připraveni pro nástup do praxe.

Fotografie: René Svoboda - svoboda.info, Zbyněk Vála


Vytisknout