Zpět

Den univerzity obrany

Zástupci brněnské Univerzity obrany uspořádali v pátek 14. dubna v prostorách naší školy svůj prezentační den. Studenti a uchazeči o budoucí studium na naší škole si mohli prohlédnout makety ručních zbraní, vyzkoušet si neprůstřelnou vestu a zastřílet si z laserové pistole. Pro ty nejlepší z nejlepších byly připravené zajímavé ceny. Paralelně s praktickými ukázkami proběhl v kinosále speciální vzdělávací seminář pro žáky 3. a 4. ročníků.

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Škola je otevřená i civilním a zahraničním studentům. Univerzita obrany má své nezastupitelné místo v systému českých vysokých škol a poskytuje vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách v České republice.

https://www.unob.cz


Vytisknout