Zpět

Vynikající úspěch v literární soutěži

V letošním školním roce se konal již 18. ročník Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka. Tentokrát na téma Magické osmičky. Soutěžilo se ve třech kategoriích: povídka, báseň a esej nebo novinový článek. Naše škola nezůstala stranou a její dva zástupci Eliška Ryklová a Radek Paloš ze třídy E3.A se v nabité konkurenci (téměř 200 prací z celé ČR) rozhodně neztratili, zapojili se do kategorie báseň a Eliška Ryklová obsadila za svůj kaligram (obrazová báseň) 2.místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Oba ukázali, že i na průmyslovce mohou být talentovaní literáti a dokáží se prosadit v silné konkurenci převážně gymnaziálních studentů.

"Jakožto dvoučlenná delegace naší školy jsme se ve středu 20. března léta Páně 2019, což byl den mimořádně zalitý sluncem, vydali na ceremonii ku příležitosti vyhlášení výsledků literární soutěže o cenu Filipa Venclíka konanou ve velkolepé pražské Lucerně.

Po vyčerpávající cestě vlakem a následném, naštěstí ne příliš dlouhém, bloudění stověžatou Prahou jsme tedy usedli do sedadel a jali se bedlivě sledovat samotné vyhlášení. To k našemu údivu opravdu začalo přesně v 11:00, jak bylo avizováno v pozvánce, a to proslovem PhDr. Běly Popovičové, tzn. organizátorky. Ta nás všechny srdečně uvítala a následovalo krátké obeznámení s příběhem Filipa Venclíka a představení jednotlivých členů hodnotící komise. Další v programu byla kulturní vložka v podobě oblíbené písně prvního československého prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“ a po ní již samotné výsledky jednotlivých kategorií – báseň, esej a povídka.

Na pódium pak přišli přečíst vítězné práce herci jako Táňa Fischerová nebo Jan Vlasák.

Nejenom na vítěze, ale i na druhá a třetí místa nečekal jen diplom a dárková taška, ale především trofej v podobě dřevěné kočky, kterou jako celkem pěknou shledala Eliška Ryklová z E3A, která obsadila druhé místo, jen kdyby ta kočka prý byla trochu menší. Také jistě stojí za zmínku její děkovný proslov, kterému se dostalo většího potlesku než čemu jinému onoho dne.

Tímto bych ji tedy ještě rád, dodatečně pogratuloval a zakončil tak naši reportáž, protože následoval pouze návrat do našich domovů, ale na tom už není pranic zajímavého."

Radek Paloš, E3A


Vytisknout