Zpět

Magická fyzika na Průmyslovce

Dnes navštívili naši školu hosté z Matematicko-fyzikální fakulty (MATFYZ) Univerzity Karlovy, pánové prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. a RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. Oba dva se zabývají výzkumem složitých fyzikálních jevů.

Pro středoškoláky si připravili pásmo pokusů nazvané „Magická fyzika“, ve kterém předvádějí zábavnou formou různé fyzikální zákony. Shlédli jsme tak např. propojené bubliny různých velikostí, laserem zprostředkovaný mikroskopický obraz kapky vody, modely chaotického chování molekul, či práci konající páru.

Velice poutavou a zábavnou formou se nám dostalo dalšího poznání z oboru fyziky, tedy přírodních jevů, ve kterých je obsaženo i mnoho krásného. Přednáška všem předala poselství, jak důležité jsou znalosti a poznání, pro chápání všeho, s čím se můžeme v životě setkat.

Tímto za zajímavé pásmo oběma pánům děkujeme!


Vytisknout