Europass - dodatek k osvědčení

Naše škola poskytuje svým absolventům tzv. Dodatek k osvědčení, který si mohou přidat do portfolia dokladů a dokumentů pod hlavičkou EUROPASS. Dokument jim pomůže při hledání práce, brigády nebo při dalším studiu doma i v zahraničí. Vypovídá o schopnostech a dovednostech držitele. Více na www.europass.cz (infografika ke stažení).

Co je Dodatek k osvědčení?

Každý, kdo absolvoval střední školu v České republice, může získat Dodatek k osvědčení. Je to dokument, který doplňuje osvědčení o středním a středním odborném vzdělání – konkrétně vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a vysvědčení o maturitní zkoušce.

Jaké jsou výhody Dodatku k osvědčení?

  • na rozdíl od známek dodatek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině)
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EOF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.
K určení evropské úrovně kvalifikace slouží převodník EOF a ISCED https://europass.cz/files/379/prevodnik_EQF_KKOV_ISCED_2011.pdf.


Časté dotazy

Nejsou dodatky volně poskytnuté ke stažení na webu školy zneužitelné?
Nejsou. Dodatek je doplňujícím dokladem k formálnímu osvědčení (vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce). Bez originálu tohoto osvědčení nelze dodatek předkládat.

Pokud jsou dodatky zpřístupněny na webu školy, mohou si je stáhnout i bývalí absolventi?
Ano, ovšem pouze za předpokladu, že vystudovali daný obor se stejným názvem a kódem oboru. Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us