Zpět

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Potvrzení přijetí a odevzdání zápisového lístku Uchazeč, který do 10 pracovních dní po oznámení rozhodnutí o přijetí nepotvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, se vzdává práva být přijat za žáka a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč (viz § 60g výše uvedeného zákona).

Odvolání Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení je možno podat podle § 60e odstavce 3 výše uvedeného zákona odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V rámci odvolacího řízení budou využita i ta místa, jejichž obsazení nebude potvrzeno odevzdáním zápisového lístku.


Vytisknout