Zpět

Preventivní program pro žáky prvních ročníků

Po krátkém seznámení a dlouhém odloučení se žáci prvních ročníků setkali na preventivní akci.

Tematické zaměření akce:

Osobnost, motivace ke studiu, cíle a životní hodnoty

Průběh:

1) Úvod, seznámení s obsahem a cílem.

2) Představení žáků.

3) Motivace k výběru studia, spokojenost s výsledky.

4) Distanční výuka – kladné i záporné stránky; návrat do školy.

5) Time management – pracovní list, diskuze.

6) Skupinové aktivity zaměřené na spolupráci, vztahy ve třídě.

7) Primární protidrogová prevence, postoje studentů k užívání návykových látek, diskuze.

8) Závěr, vyhodnocení.

 


Vytisknout