Zpět

Sám sebou II

V odloženém termínu, tentokrát v květnu,  se uskutečnila preventivní akce za podpory Města Kutné Hory pro třetí ročníky naší školy pod vedením lektorů Dr. Z. Kašparové a JUDr. K. Kašpara.

Projekt je stabilní součástí minimálního preventivního programu školy a navazuje na "Sám sebou I", kterého se žáci účastnili v prvním ročníku. Hlavním cílem akce je osvojení zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u žáků ke správnému a sebevědomému rozhodování v krizových situacích.

Student Vít Růžička z E3A o projektu napsal:

Dne 27.5 jsme měli možnost se jako třída zúčastnit série přednášek manželů Kašparových. První část těchto přednášek, kterou jsme absolvovali již v prvním ročníku při příležitosti získání naší trestní odpovědnosti, jsme si důvěrně pamatovali, a tak jsme s chutí očekávali, jaké bude pokračování.

První dvě vyučování hodiny byly zaměřeny převážně na naše fungování jako třídního kolektivu a na naše vzájemné vztahy. Doktorka Kašparová dokázala dokonale odhadnout naše osobnosti ze symbolů, které jsme si pro sebe zvolili. Závěr přednášky jsme strávili hodnocením průběhu, formy distanční výuky a jejími výsledky. Jako třída jsme se dokázali překvapivě shodnout na našich pocitech a pohledech na toto téma. 

Dvě poslední hodiny výuky jsme strávili s doktorem Kašparem, který působí v oboru právním již dlouhou řadu let a má za sebou práci jak ve státním, tak i v soukromém sektoru. Ten nás seznámil s radostmi a úskalími, která přichází s dosažením plnoletosti. Objasnil nám některé důležité aspekty našich právních povinností a práv. Celý výklad nicméně nezůstal pouze v rovině teoretické, jelikož svou prezentaci prokládal svými zkušenostmi z více než třicetileté praxe a reálnými situacemi, při kterých bychom mohli přijít do úzkých. 

Závěrem bych rád uvedl, že obě přednášky pro nás jako technicky zaměřené jedince přinesly zajímavý pohled na nástrahy dnešního světa a daly nám spoustu užitečných informací do běžného života. Této možnosti zúčastnit se přednášky jsme všichni s chutí využili a jsme za ni rádi.


Vytisknout