Zpět

Výsledky soutěže Lidice pro 21. století - 7. místo pro naši školu

 

Naše škola se umístila v mezinárodní  soutěži Lidice pro 21. století v roce 2021 v kategorii o nejaktivnější školu na 7. místě.  Soutěže se zúčastnili studenti všech pěti tříd 1. ročníku v rámci předmětu dějepis.

Vědomostní soutěž "Lidice pro 21. století" vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století.

Dětské oběti 2. světové války, tedy i děti z Lidic, připomínáme ve škole každý rok také sázením žlutých krokusů.  

Všem studentům, kteří v soutěži řešili úlohy a reprezentovali školu, děkují vyučující dějepisu Mgr. Jitka Šimková a PhDr. Karolína Justová.

 


Vytisknout