Zpět

Nadační fond

Vážení studenti, vážení rodiče,

uvědomujeme si, že současná situace kolem epidemie COVID-19 a s ní související uzavření škol může být mnohými dětmi, jejich rodiči, pedagogy,  vnímána jako problematická z pohledu zajištění výuky. V Nadačním fondu Eduzměna, který na Kutnohorsko přináší stejnojmenný projekt na podporu a rozvoj místních škol, nám jde o zachování kontinuity výuky pro všechny děti z Kutnohorska. Právě současná krizová situace, kdy jsou žáci a studenti při vzdělávání odkázáni na pomoc rodičů a především moderních technologií, nahrává dalšímu znevýhodnění dětí z ohrožených skupin: ze sociálně znevýhodněného prostředí, v náhradní rodinné péči, děti se speciálními vzdělávacími potřebami či děti cizinců.

A tak nám dovolte představit Vám nový fond pomoci “Fond pro Kutnohorsko”, který se nám podařilo zřídit díky podpoře dvou z našich zakládajících nadací: Nadačnímu fondu Avast a Nadaci České spořitelny. Ty do fondu vložily po jednom milionu korun určených na pomoc všem, kteří se v oblasti vzdělávání dostali do obtížné situace. Z počátečního kapitálu ve výši dvou milionů korun mohou o příspěvek vedle Vás, vedení mateřských, základních a středních škol v regionu, požádat dětské domovy, neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání či pracující s ohroženými dětmi a jejich rodinami, dále MAS Kutnohorsko a zřizovatelé vašich škol z Kutnohorska.

Získat finance lze do 30. června 2020 například na technologické vybavení pro žáky, jako jsou notebooky, internetové připojení a jeho instalace, na neomezené tarify pro učitele, kteří mnohdy s dětmi a jejich rodinami komunikují ze svých soukromých telefonů, na zajištění tlumočníků pro žáky-cizince, na terénní podporu pro děti a jejich rodiny či pomoc při doučování, zajištění učebních pomůcek či poskytnutí konzultací. Žádost o standardní výši příspěvku do 50 000 korun budeme vyřizovat do sedmi pracovních dnů, v případě zájmu o vyšší částku je třeba se nejdříve obrátit na ředitele školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Naší vizí je zajistit rovné šance ve vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na jejich rodinné zázemí. Z fondu nicméně rádi poskytneme prostředky pro jakékoliv další aktivity, které mohou pomoci řešit nastalou situaci ve vzdělávání a mají potenciál zlepšit výuku dětí. Zároveň průběžně zjišťujeme, co nyní nejvíce trápí děti, rodiče i vaše školy. I proto uvítáme dary od dalších firem, organizací a filantropů z Kutnohorska, aby se pomoc dostala opravdu všem potřebným. 

Více informací o Fondu pro Kutnohorsko včetně online žádosti o příspěvek naleznete zde. V případě, že byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na ředitele školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věříme, že společně dokážeme rychle a efektivně zmírnit dopady současné situace na učení místních dětí.

Zůstáváme se srdečným pozdravem,

Zdeněk Slejška ředitel Nadačního fondu Eduzměna

Kamila Drtilová regionální manažerka Eduzměny Kutnohorsko


Vytisknout