Zpět

Výsledek přijímacího řízení ke studiu na SPŠ

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
velice si vážím Vaší důvěry v naší školu. Dovolte mi zveřejnit výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Všem, kteří jste v přijímacím řízení uspěli, upřímně gratuluji a prosím Vás o předání zápisového lístku nejpozději do 23. 6. 2020. Doručit ho můžete osobně v kanceláři školy při převzetí Rozhodnutí o přijetí už v úterý 16. 6. v čase od 8.30 do 16.30 nebo ho zaslat Českou poštou (datum doručení je datem podání na poště). Neodevzdáte-li zápisový lístek ve výše uvedeném termínu, vzdáváte se práva být přijat.

Vám, kteří jste neuspěli z důvodu omezené kapacity našich oborů, nabízím další možnost, jak můžete ovlivnit rozhodnutí o přijetí.

Uchazeč, který:
1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
2. nebyl přijat z kapacitních důvodů
může podat Žádost o vydání nového rozhodnutí o přijetí ke studiu nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Vzhledem k tomu, že každý uchazeč má možnost si podat přihlášku současně na dvě školy najednou, doporučuji všem, kteří se umístili pod čarou, podat si Žádost o vydání nového rozhodnutí o přijetí ke studiu (viz níže ke stažení).

Případným neúspěšným uchazečům připomínám možnost podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení. O termínu bude škola včas informovat.

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete osobně vyzvednout po předložení průkazu totožnosti v úterý 16. 6. v době od 8.30 do 16.30 hod, nebo Vám bude odeslané Českou poštou na doručenku.

Ing. Josef Treml, ředitel školy


Vytisknout