Zpět

Provoz školy do konce školního roku 2019/2020

Na základě informací MŠMT Vám předkládáme harmonogram fungování školy v období 8. 6. až 30. 6. 2020. Škola umožní realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro naše žáky. Konkrétní aktivity jsou uvedeny níže, ale je možné, že se budou rozšiřovat. Účast žáků je dobrovolná, ale je potřeba vyřídit všechny administrativní úkony spojené s ukončením školního roku.

 

Všichni žáci se musí seznámit s dokumentem MŠMT:

Při příchodu do školy musí odevzdat třídnímu učiteli (učitelce) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 8. 6. 2020

V tento termínu bude škola pro naše žáky uzavřená! V celé budově bude probíhat Jednotná přijímací zkouška a po jejím ukončení proběhne dezinfekce prostor, dle platného nařízení.

 

TŘÍDNICKÉ HODINY 9. 6. – 11. 6. 2020

Náplní třídnických hodin bude vrácení zapůjčených učebnic, vyklizení šatních skříněk a vrácení klíčků od nich, zaplacení fotografií, možnost vyřízení ISIC karet, vyřízení objednávek ve školní jídelně apod.
Z důvodu dodržení maximálního počtu 15 studentů ve třídě, budou studenti rozděleni do dvou skupin podle abecedy.

První skupina bude mít třídnickou hodinu od 8.00 do 10.00 hod. a druhá skupina od 10.30 do 12.30 hod.
9. 6. 2020 – E2A, E2B, E2C, IT2
10. 6. 2020 – E1A, E1B, E1C, IT1
11. 6. 2020 – E3A, E3P, E3S, IT3

Studenti ubytovaní na DM si budou moci odvést věci a domluví se s vychovateli na ukončení ubytování.

Upozornění: jídelna školy je v provozu a žáci si mohou objednat stravu.

 

KONZULTACE 9. 6. – 23. 6. 2020

Konzultace související s uzavřením klasifikace si studenti mohou dohodnout individuálně s příslušným vyučujícím.
Doporučený termín konzultací je od 9. 6. do 12. 6. 2020.
Od 15. 6. 2020 probíhají ústní maturity! Je potřeba si velmi pečlivě domluvit individuální konzultace. Od toho data nejsou konzultace primárně podporovány. Standardně bude dále probíhat distanční výuka.

 

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ 30. 6. 2020

8:00 – 8:30 první abecední skupina
8:40 – 9:10 druhá abecední skupina

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Distanční vzdělávání bude probíhat do 26. 6. 2020 s následujícím omezením:
9. 6. 2020 nebude distanční vzdělávání probíhat u druhých ročníků
10. 6. 2020 nebude distanční vzdělávání probíhat u prvních ročníků
11. 6. 2020 nebude distanční vzdělávání probíhat u třetích ročníků

Z důvodu probíhajících maturitních zkoušek může být od 15. 6. 2020 distanční výuka omezena.

 
 
 
 

Vytisknout